Propostes per Sant Julià de Lòria

  • Destinarem més inversions a la parròquia per descongestionar el trànsit completant el segon tram del vial de Sant Julià, per condicionar els rius i torrents i per cercar la ubicació d’infraestructures de caire nacional que donin activitat i dinamisme, com ara el futur heliport nacional.
  • Farem que Andorra Turisme promocioni més Sant Julià de Lòria com a destinació i desenvolupi el turisme rural i les rutes vinícoles.
  • Implementarem solucions a les problemàtiques existents a les urbanitzacions de la parròquia promovent la modificació de la LOGTU.
  • Treballarem perquè Sant Julià de Lòria sigui la ciutat universitària i de formació professional d’Andorra.