Benvolgudes lauredianes, benvolguts lauredians,

Andorra necessita un canvi i Sant Julià de Lòria es mereix ser partícip d’aquest canvi. Després de molts anys de majories absolutes, el Partit Socialdemòcrata i Liberals d’Andorra ens hem unit per treballar positivament i des del consens pel futur del nostre país.

A la candidatura laurediana de d’Acord, que encapçalem juntament amb la Gina, la Jessica i la Francina, compartim una forta vocació de servei al país i a Sant Julià de Lòria. Ens hem unit per defensar conjuntament tres eixos en els que destaca fer més just i representatiu el nostre sistema electoral, un millor funcionament de les institucions, la responsabilitat política i una negociació de l’acord d’associació amb Europa més transparent i participativa.

A més, la candidatura laurediana de d’Acord comparteix que durant aquests darrers anys Sant Julià de Lòria ha estat descuidada per les institucions nacionals. Enlloc de posar traves als projectes, Sant Julià de Lòria necessita accions concretes per potenciar les seves possibilitats i per iniciar un canvi de dinàmica.

Des de d’Acord promourem les mesures necessàries per tal de revertir la desigualtat creada a la parròquia, fent un repartiment dels recursos més equitable i just. També treballarem perquè el Govern destini més inversions a la nostra parròquia, acabant la desviació, treballant pel condicionaments dels rius i torrents per evitar desbordaments, i cercant la ubicació d’infraestructures de caire nacional a la parròquia que donin activitat i dinamisme a Sant Julià de Lòria. Una d’aquestes infraestructures podria ser el futur heliport nacional.

Des de d’Acord farem que Andorra Turisme promocioni més Sant Julià de Lòria com a destí i desenvolupi el turisme rural i les rutes vinícoles a la nostra parròquia.

Des de d’Acord treballarem per donar solucions efectives al problema del transit a la parròquia; a banda de finalitzar la desviació, cercarem millorar els sistemes de transport públic i negociarem amb Espanya una millora de la circulació a la zona duanera.

Des de d’Acord implementarem solucions a les problemàtiques existents a les urbanitzacions de Sant Julià de Lòria (desplegaments de xarxes i cessió de vialitat), promovent la modificació de la LOGTU.

Des de d’Acord volem que Sant Julià de Lòria sigui la ciutat universitària i de formació professional d’Andorra. Cal impulsar la vida educativa de la parròquia per dotar-la de més activitat. Així, explorarem la possibilitat d’ampliar els serveis, creant una residència d’estudiants i incentivant espais de recerca vinculats a la formació professional i universitària.

Aquestes són les propostes de d’Acord, sorgides des de la il·lusió de servir el país, que ha fet que el Partit Socialdemòcrata i Liberals d’Andorra uneixin els seus esforços per fer realitat un canvi, per donar forma a una Andorra millor.

Visca Andorra i visca Sant Julià de Lòria!