Propostes per Ordino

  • Treballarem per la construcció de la desviació de La Massana.
  • Promourem mesures perquè el transport públic esdevingui la millor opció a l’hora de desplaçar-se.
  • Recuperarem infraestructures històriques que estan en desús i els donarem una nova utilitat.
  • Promourem una oferta lúdica que posi en relleu la importància del patrimoni i les tradicions autòctones de la parròquia.
  • Potenciarem la parròquia com a centre de referència en formació d’esports de muntanya i estudiarem la unió entre l’EFPEM i la formació professional en activitats físiques, esportives i de lleure per oferir titulacions en àmbits de muntanya que complementin l’oferta laboral i turística.