Propostes per La Massana

  • Dotarem La Massana dels recursos necessaris per fer realitat grans projectes esportius.
  • Invertirem en el turisme cultural a través del nostre romànic i tindrem cura del nostre entorn i les nostres muntanyes. El poble de Pal serà una prioritat.
  • Proposarem solucions per evitar les cues de vehicles innecessàries i per revalorar el comerç i la vida de la parròquia. Un transport públic eficient i el disseny d’un nou vial són dues de les propostes que exposarem públicament.
  • Farem que les propietats del Govern a la parròquia tinguin una utilitat real en benefici de la ciutadania. Proposarem l’elaboració d’un estudi per transformar Casa Parramon en habitatge social.
  • Inclourem les diferents propostes per a la parròquia en els pressupostos participatius, per tal que sigui la ciutadania qui decideixi la millor utilitat que se’ls pot donar, i dotarem les partides pressupostàries corresponents dels imports necessaris.
  • Revisarem l’atenció social a les famílies i a la gent gran i invertirem en prevenció i vida saludable. En aquest sentit, treballarem perquè el Servei d’Atenció Domiciliària, transferit a Govern, doni a la nostra gent gran l’atenció de qualitat que es mereix.