1. Canviarem la llei per fer representatiu el sistema electoral

1.1. Circumscripció parroquial de les eleccions generals

S’assignarà el segon conseller a la segona candidatura més votada, llevat que la primera, almenys, la dobli en número de vots, fent més proporcional la representació parlamentaria.

1.2. Eleccions comunals

 • S’escollirà els consellers de Comú de forma totalment proporcional al número de vots, creant una oposició real i fent possibles més pactes a la parròquia.
 • Fixarem el nombre de consellers comunals a 10 per parròquia, evitant discrepàncies i reduint la despesa pública.

1.3. Sistema de consultes populars

 • Instarem a la convocatòria d’un referèndum quan ho demani el 15% dels andorrans, per prendre les decisions importants entre tots.
 • Farem vinculants tots els referèndums convocats pel Govern i n’agilitzarem el procediment perquè sigui un instrument més habitual.

 

2. Crearem un nou sistema de responsabilitat pública

2.1. Obrirem la informació a tothom

 • Publicarem i farem fàcilment accessibles les condicions d’exercici, funcions i salaris de tots els càrrecs del Govern, del Consell General i dels Comuns (d’ara endavant en aquest text: institucions públiques).
 • Penjarem totes les noves places, beques i concursos de les institucions i societats públiques a les seves pàgines web i les farem més fàcilment identificables i accessibles. Tots tenim el mateix dret a les oportunitats del sector públic.
 • Publicarem tots els contractes públics, els convenis de col·laboració i les activitats subvencionades de les institucions públiques i els farem fàcilment accessibles, perquè tothom sàpiga en què i amb qui invertim.
 • Farem públiques les agendes dels ministeris, departaments i comissions legislatives perquè tothom vegi què fan els nostres responsables polítics.
 • Obligarem per llei al Govern i als Comuns a publicar totes les seves dades no confidencials per saber què està passant al nostre país.
 • Obligarem per llei al cap de Govern, al Síndic, als Cònsols, al Fiscal General i al Raonador del Ciutadà a fer almenys una entrevista al mes i penjar-la a internet, explicant què estan fent.

2.2. Reforçarem la nostra democràcia

 • Crearem un sistema de preguntes i demandes d’informació que obligarà les institucions i societats públiques a respondre quan ho demanin 200 persones majors de 16 anys, presencialment o per internet, creant un diàleg entre ciutadania i governants.
 • Obligarem per llei que el Govern i els Comuns avaluïn cada any el grau de compliment dels seus programes electorals, explicant què han fet respecte a cada punt del programa.
 • Obligarem el Consell General a consultar totes les associacions i col·legis professionals del país que tinguin una connexió amb les propostes de llei que es presentin, perquè tots els grups siguin escoltats per igual.
 • Augmentarem la majoria per escollir el Raonador del Ciutadà a dos terços del Consell General, reforçant la seva independència respecte al partit que governi.

2.3. Perseguirem inflexiblement la corrupció política

 • Obligarem totes les persones escollides a les eleccions a declarar els seus bens abans de prometre el càrrec i just després de deixar-lo, perquè cap conseller s’enriqueixi gestionant el que és de tots.
 • Obligarem a totes les persones escollides a les eleccions i als seus assessors a no participar en les decisions on els seus interessos personals es vegin afectats.
 • Seguirem les recomanacions del Consell d’Europa i publicarem un codi de conducta estricte per als polítics i el farem obert al públic, perquè tothom sàpiga com s’han de comportar els representants del poble.
 • Endurirem les penes per delicte de corrupció política, allargant els períodes d’investigació per tal que les conseqüències per als infractors siguin proporcionals al dany social que han causat.
 • Modificarem la llei de la contractació pública perquè ningú es beneficiï dels seus contactes polítics.
 • Prohibirem per llei que els responsables polítics del Govern treballin en una segona feina o negoci, perquè la seva dedicació pública sigui exclusiva.

2.4. Reforçarem la neutralitat informativa

 • Obligarem els mitjans de comunicació a fer públics i visibles els noms dels seus accionistes en cada publicació i a la pàgina web del mitjà, detallant el número d’accions de cada propietari. Així tots sabrem qui són (i què poden voler) els propietaris del mitjà.
 • Assignarem finançament en concursos públics neutrals al periodisme d’investigació, perquè els professionals dels mitjans puguin investigar amb temps què està passant al nostre país.
 • Publicarem la despesa de les institucions i societats públiques en publicitat als mitjans de comunicació perquè no existeixin tractes de favor cap a ningú i perquè el Govern no controli els mitjans de comunicació.

2.5. Lluitarem per la independència judicial

 • Proposarem un canvi constitucional perquè els membres del Consell Superior de Justícia i del Tribunal Constitucional, els més alts tribunals d’Andorra, siguin elegits per majoria reforçada al Consell General, evitant que el Govern pugui controlar els nostres jutges i retornant la centralitat del nostre parlament.
 • Prohibirem per llei que els membres del Consell Superior de la Justícia i del Tribunal Constitucional hagin tingut un càrrec polític en els deu anys anteriors, per tal que els nomenaments siguin meritocràtics i d’experts.
 • Garantirem l’autonomia pressupostària del poder judicial, completament independent en les seves partides de les del Govern.
 • Proposarem un canvi constitucional perquè el Fiscal General sigui elegit per majoria reforçada al Consell General, atenent a criteris meritocràtics i professionals.

 

3. Una nova estratègia per a Europa

3.1.1. Defensarem que en qualsevol acord:

 • La política fiscal (els impostos) la decidim solament des d’Andorra.
 • No es pugui acceptar automàticament cap norma des de Brussel·les en nom nostre.
 • Tinguem ple control sobre la nostra política migratòria.
 • Puguem seguir protegint sectors de la nostra economia, inclòs restriccions a la inversió estrangera.

3.1.2. Actuarem de forma transparent i des del consens institucional:

 • Farem públics els estudis sobre l’impacte de l’acord en la nostra economia i la nostra societat.
 • Obligarem que tota la documentació negociada durant l’acord sigui compartida amb tots els representants dels partits al Consell General.
 • Garantirem que la majoria que aprovi els acords al Consell General sigui de dos terços, perquè un partit polític no en tingui prou tot sol per aprovar pactes amb Europa.
 • Instarem a la convocatòria d’un referèndum perquè la població andorrana sigui la que tingui l’última paraula sobre acceptar qualsevol acord.

3.1.3. Crearem una comissió de treball específica al Consell General per Europa.