Propostes per Canillo

  • Oferirem un nou model de transport públic al servei de les persones i del medi ambient que reverteixi en millores a la xarxa viària.
  • Dinamitzarem el teixit econòmic de la parròquia mitjançant un inventari dels béns naturals i culturals que siguin susceptibles de reconeixement internacional.
  • Crearem una taula de treball per dinamitzar el sector primari i una escola de capacitació d’aquest sector.
  • Organitzarem reunions de poble periòdiques i crearem un sistema d’intercanvi d’informació amb els representants de Canillo al Consell General.